استاد محمدرضا شجریان

دانلود آلبوم مسافر (گلهای غربت ۳) با صدای معین

دانلود آلبوم مسافر (گلهای غربت ۳) با صدای معین

دانلود آلبوم مسافر (گلهای غربت ۳) با صدای معین

مسافر (گلهای غربت ۳), نام آلبوم زیبایی با صدای معین است که در سال ۱۳۷۳ منتشر شد. آلبوم مسافر شامل پنج قطعه است. ۱. مسافر (گلهای غربت ۳) ۲. ارباب وفا ۳. اگه داشت تو رو ۴. باز آمدم ۵. ارباب وفا (نسخه ۲)

آهنگسازی آلبوم مسافر را محمد حیدری (قطعه مسافر), صادق نوجوکی (ارباب وفا) و کاظم رزازان (اگه داشتم تو رو و بازآمدم) انجام داده اند. تنظیم قطعات بر عهده منوچهر چشم آذر (قطعه مسافر), صادق نوجوکی (ارباب وفا), کاظم عالمی (اگه داشتم تو رو و باز آمدم) و مجتبی میرزاده (باز آمدم) بوده است و اشعار قطعات از سروده های هما میرافشار (قطعه مسافر), بیژن سمندر (ارباب وفا), هدیه (اگه داشتم تو رو) و بیژن ترقی (باز آمدم) است. همچنین اشعار آوازهای قطعه گلهای غربت ۳ از سروده های مولانا و امیرخسرو دهلوی است.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: