دانلود آهنگ Call Me Maybe با صدای Carly Rae Jepsen

دانلود آهنگ Call Me Maybe با صدای Carly Rae Jepsen

دانلود آهنگ Call Me Maybe با صدای Carly Rae Jepsen

Call Me Maybe song by Carly Rae Jepsen

Call Me Mabye آهنگی با صدای خواننده کانادیی، کارلی ری جپسن، آهنگسازی کارلی ری جپسن، جاش رمزی و تاویش کرو. این آهنگ ابتدا در آلبوم Curiosity و مدتی بعد در آلبوم kiss نیز منتشر شد.

متن آهنگ Call Me Maybe:

I threw a wish in the well, don’t ask me, I’ll never tell
من یه آرزو (تو چاه) انداختم، ازم نپرس (چه آرزویی) هیچوقت نمیگم
I looked to you as it fell and now you’re in my way
همین که داشت میوفتاد بهت نگا میکردم حالا تو سر راه منی
I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss
من واسه یه آرزو روحم رو معامله کردم،واسه یه بوسه سکه ها دادم (یعنی دنبال عشق بودم)
I wasn’t looking for this, but now you’re in my way
من دنبال این نبودم ، اما حالا تو سرِ راه منی
Your stare was holdin’, Ripped jeans, skin was showin’
خیره مونده بودی، شلوار جینت پاره بود و پوستت پیدا
Hot night, wind was blowin’
شب گرمی بود و باد می وزید

Where you think you’re going, baby
فکر میکنی داری کجا میری عزیزم؟
Hey, I just met you and this is crazy
هی من همین الان دیدمت و این دیوونگیه
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)
It’s hard to look right at you, baby
سخته که مستقیم نگاهت کرد عزیزم
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)
Hey, I just met you and this is crazy
هی من همین الان دیدمت و این دیوونگیه
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)
And all the other boys try to chase me
و همه ی پسرای دیگه سعی میکنن دنبالم راه بیفتن
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)

دانلود آهنگ Call Me Maybe با صدای Carly Rae Jepsen

You took your time with the call, I took no time with the fall
تو واسه زنگ زدن معطل کردی، من واسه عاشق شدن معطل نکردم (زود عاشق شدم)
You gave me nothing at all, but still, you’re in my way
تو اصلا هیچی بهم ندادی ، اما هنوز سر راه منی
I beg, and borrow and steal, have foresight and it’s real
من التماس میکنم، قرض میکنم میدزدم (هر کاری میکنم) آینده نگری دارم و این واقعیه

I didn’t know I would feel it, but it’s in my way
فکر نمیکردم حسش کنم ، ولی حالا سر راهمه

Your stare was holdin’, Ripped jeans, skin was showin’
خیره مونده بودی، شلوار جینت پاره بود و پوستت پیدا
Hot night, wind was blowin’
شب گرمی بود و باد می وزید
Where you think you’re going, baby
فکر میکنی داری کجا میری عزیزم؟

Hey, I just met you and this is crazy
هی من همین الان دیدمت و این دیوونگیه
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)
It’s hard to look right at you, baby
سخته که مستقیم نگاهت کرد عزیزم
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)
Before you came into my life I missed you so bad
قبل از اینکه وارد زندگیم بشی بدجور تو رو کم داشتم
I missed you so bad, I missed you so, so bad
بدجور تو رو کم داشتم ، بدجور تو رو کم داشتم
Before you came into my life I missed you so bad
قبل از اینکه وارد زندگیم شی بدجور تو رو کم داشتم
And you should know that, I missed you so, so bad (bad, bad, bad)
و تو باید بدونی که، من تورو بدجور کم داشتم

دانلود آهنگ Call Me Maybe با صدای Carly Rae Jepsen

It’s hard to look right at you, baby
سخته که مستقیم نگاهت کرد عزیزم
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)

Hey, I just met you and this is crazy
هی من همین الان دیدمت و این دیوونگیه
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)
And all the other boys try to chase me
و همه ی پسرای دیگه سعی میکنن دنبالم راه بیفتن
But here’s my number, so call me, maybe
اما این شماره ی منه ، پس بهم زنگ بزن (شاید) (اگه میخوای)

Before you came into my life I missed you so bad
قبل از اینکه وارد زندگیم شی بدجور تو رو کم داشتم
I missed you so bad, I missed you so, so bad
بدجور تو رو کم داشتم ، بدجوری تو رو کم داشتم
Before you came into my life I missed you so bad
قبل از اینکه وارد زندگیم شی بدجور تو رو کم داشتم
And you should know that, so call me, maybe
و باید بدونی که … بهم زنگ بزن (اگه میخوای)

Call Me Mabe Carly Rae Jepsen

مشخصات آهنگ

نام آهنگ: Call Me Maybe
خواننده:
آهنگساز: , ,
نوازنده: ,
سبک آهنگ : ,
سال انتشار :
زبان آهنگ :

پخش آنلاین و لینک دانلود

دیدگاه‌تان را بنویسید: