دانلود آهنگ ( تصنیف ) با ما منشین با صدای علیرضا افتخاری

دانلود آهنگ ( تصنیف ) با ما منشین علیرضا افتخاری

قطعه زیبای با ما منشین را بشنوید با صدای علیرضا افتخاری آهنگسازی و تنظیم مجتبی میرزاده و اشعاری از حضرت حافظ، مولانا، رودکی و ابوسعید ابوالخیر. آهنگ ( تصنیف ) با ما منشین دوازدهمین قطعه از آلبوم راز گل علیرضا افتخاری است که سال 1372 منتشر شد.