دانلود آهنگ زلف پریشان با صدای محمد ذاکرحسین

دانلود آهنگ زلف پریشان با صدای محمد ذاکرحسین

دانلود آهنگ زلف پریشان با صدای محمد ذاکرحسین قطعه زلف پریشان را بشنوید با تنظیم ساسان هاشمی, اشعاری از حضرت حافظ، عارف قزوینی و حضرت سعدی و نوازندگی خشایار طیار (کمانچه) ساسان هاشمی (پیانو) و محمد ذاکرحسین (تار)، که دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ و به صورت تک ترک منتشر شد. zolfe Paishan by Mohammad ZakerHosein (Arrangement … ادامه