دانلود قطعه ملکا از گروه تواشیح اهل بیت

دانلود قطعه ملکا از گروه تواشیح اهل بیت

دانلود قطعه ملکا از گروه تواشیح اهل بیت

قطعه ملکا از گروه تواشیح اهل بیت

متن آهنگ ملکا:

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی
بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

دانلود قطعه ملکا از گروه تواشیح اهل بیت

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

احد لیس کمثله صمد لیس له ضد
لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

ملکا گروه تواشیح اهل بیت


مشخصات آهنگ

نام آهنگ: ملکا
آلبوم: النور
گروه:
ترانه سرا :
سبک آهنگ : ,

دیدگاهتان را بنویسید